نمونه سوالات اول تا ششم ابتدایی

دانلود نمونه سوالات ابتدایی

نمونه سوالات اول تا ششم ابتدایی

دانلود نمونه سوالات ابتدایی

ما تماشاچیانی هستیم،
که پُشتِ درهای بسته مانده‌ایم
دیر آمدیم
خیلی دیر ..
پس به ناچار
حدس می زنیم،
شرط می بندیم،
شک می کنیم ..
وَ آن سوتر
در صحنه
بازی به گونه‌یی دیگر در جریان است !

حسین پناهی